person using forklift

Idén februárban egy korábbi cikkünkben (lásd lent) már írtunk a témáról, de még nem lehetett mindent tudni. Most 2022. november 11-én viszont megjelent a jogszabály végleges formája a belga közlönyben (Het Belgisch Staatsblad).

Négynapos munkahét

A munkavállaló a teljes munkaidős munkahetét 4 napra tömörítheti, ha akarja. Például egy alkalmazott akár napi 9,5 órát is dolgozhat, hogy letöltse a teljes munkaidős 38 órás munkahetét. Ez lehetővé teszi, hogy minden héten hosszabb hétvégét tartson, vagy a munkahét közepén pihenőnapot iktasson közbe.

Változó heti munka-időbeosztás

Emellett lehetőség nyílik a változó munkarendre is. Ez lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy az egyik héten több órát dolgozzanak, ezáltal a következőt pedig valamivel könnyebbé tehesse. Például elvált szülők esetében jó ötlet lehet ez, mert így több időt tölthet a munkavállaló gyermekével.

Mindkét változtatást a munkavállalónak kell kezdeményeznie. Az ebben a rendszerben való munkavégzésre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a munkáltatójának. A munkáltatónak lehetősége van megtagadni ezt, viszont meg kell indokolnia. A munkavállaló 6 havonta megújíthatja kérelmét, vagy eltekinthet tőle.

Elérhetetlenséghez való jog

A digitális eszközök használatának a munka és a magánélet közötti egyensúlyra gyakorolt negatív hatásának kompenzálása érdekében bevezetésre kerül az elérhetetlenségre való jog . A húsz vagy annál több munkavállalót foglalkoztató munkáltatóknak kollektív munkaszerződések vagy a foglalkoztatási szabályok révén rögzíteniük kell a digitális eszközök használatára vonatkozó megállapodásokat.

Ez magában foglalhatja az e-mailek vagy mobilhívások munkaidőn kívüli (pl. szabadság, pihenőidők, hétvégék, esték stb.) megválaszolásának mellőzésére vonatkozó irányelveket, a szerverek munkaidőn kívüli kikapcsolását, az out-of-office üzenetek automatikus aktiválását stb. A munkáltatónak a digitális eszközök észszerű használatával kapcsolatos figyelemfelkeltő intézkedéseket is biztosítania kell mind a munkavállalók, mind a vezetők számára.

A szóban forgó kollektív szerződéseket legkésőbb 2023. január 1-jéig be kell nyújtani a Kollektív Munkaügyi Kapcsolatok Főigazgatóságának (Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen) hivatalához. Abban az esetben, ha a szabályokat és a végrehajtást bele kell foglalni a munkaszabályzatba, akkor ennek másolatát 2023. január 1-jéig be kell nyújtani a Szociális Jogok Felügyeletének Főigazgatóságához (Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten).

A változó részmunkaidőben foglalkoztatottak beosztását időben kötelező közzétenni

A múltban mindenkit, aki változó részmunkaidős beosztásban dolgozik, legalább 5 munkanappal korábban tájékoztatni kellett a beosztásáról. Ezt az időszakot kollektív munkaszerződéssel akár 1 munkanapra is le lehetett rövidíteni. A munka és a magánélet közötti jobb egyensúly lehetővé tétele érdekében ez a közzétételi időszak 7 munkanapra (az abszolút minimum 3 munkanapra nő).

Képzés és felmondás

Több képzési nap évente

A munkáltatónak a munkavállaló számára egyénileg biztosítania kell majd a képzéshez való jogot. A legalább 20 munkavállalót foglalkoztató vállalatoknál ez 2023-ban négynapos, 2024-től pedig évi öt napos egyéni képzési jogosultságot jelent.

A munkáltatóknak képzési tervet is kell készíteniük. A törvény 2022. szeptember 1-i hatálybalépési időpontot ír elő. A gyakorlatban azonban az eljárás lezárását követően a munkáltatónak 2023. március 31-ig kell elkészítenie a képzési tervet. Ennek a tervnek egy jól átgondolt képzési politika révén valamennyi munkavállaló kompetenciáinak megerősítéséhez kell vezetnie.

Átállási folyamat a felmondási idő alatt

Ha egy munkavállalót elbocsátanak, és le kell töltenie a felmondási idejét, kérheti, hogy már a felmondási idő alatt kezdhessen el dolgozni egy új munkáltatónál, vagy a korábbi munkáltató tehet ajánlatot. Ezt nevezik „átmeneti folyamatnak” (transitietraject). Ebben az esetben a korábbi munkáltató az új munkáltatótól kártérítést kap. A folyamat végén az új munkáltatónak határozatlan időre szóló munkaszerződést kell felajánlania.

A foglalkoztathatóság előmozdítása az elbocsátást követően

Azok a munkavállalók, akiket legalább 30 hetes felmondási idővel vagy végkielégítéssel bocsátanak el,  ezen időszak utolsó harmadát arra használhatják fel, hogy olyan tevékenységeknek szenteljék idejüket, amelyek növelik foglalkoztathatóságukat, és mindeközben megtarthatják a fizetésüket. Ezeket az intézkedéseket a munkáltató hozzájárulásából (patronale bijdrage) finanszírozzák, amellyel a munkáltató ebben az időszakban tartozik.

Digitális gazdaság

Éjszakai munka az e-kereskedelmi tevékenységekben

Az e-kereskedelmi tevékenységekkel összefüggésben a munkavállalók könnyebben kötelezhetők éjszakai, pontosabban este 8 és éjfél közötti munkára. Elég lesz egyetlen szakszervezettel megállapodni, nem szükséges a munkaszabályok (arbeidsreglement) módosítása. Két év elteltével a szabályozást a Nemzeti Munkaügyi Tanács (Nationale Arbeidsraad) értékeli.Az e-kereskedelemben dolgozó munkáltatók egyszeri kísérleti projektet is létrehozhatnak, amely lehetővé teszi a munkavégzést este 8 és éjfél között. Azok a munkavállalók, akik részt szeretnének benne venni, önkéntes alapon csatlakozhatnak a kísérleti projekthez, amelynek maximális időtartama 18 hónap.

Platformgazdaság

A platformgazdaság olyan vállalatokról szól, mint a Deliveroo vagy az Uber. A múltban sok volt a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy az ilyen vállalatok munkavállalóit munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak kell-e tekinteni. A platform-munkavállalót munkavállalónak kell tekinteni, ha bizonyos kritériumok teljesülnek.  Ez a vélelem azonban továbbra is megcáfolható. Szociális védelmüket a megítélt jogállás alapján határozzák meg. Mostantól minden platform-munkavállaló rendelkezik biztosítással munkahelyi baleset esetére.

Hiányszakmák és diverzitás

A diverzitás nyomon követése

A szövetségi közszolgálati foglalkoztatási, munkaügyi és szociális szolgálaton (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) belül új egységet hoznak létre, amely kétévente adatokat szolgáltat az ágazatuk sokszínűségével foglalkozó vegyes (al)bizottságok szociális partnereinek. Ennek alapján jelentést kell készíteni a vállalaton belüli helyzetről. Ha megmagyarázhatatlan különbség van az ágazati és vállalati szintű helyzet között, a vállalatnak  cselekvési tervet kell  kidolgoznia e különbségek kiküszöbölésére.

Hiányszakmák

A hiányszakmák betöltéséért folytatott küzdelem során nyomon követik azok okait. Az ágazati szociális partnereket 2 évente felkérik, hogy számoljanak be a hiányszakmákról. E jelentésnek ki kell fejtenie a hiányok okait, és intézkedéseket kell javasolnia azok orvoslására.

Forrás: acerta.be


Arbeidsdeal: Teljesen átszabják a belga munkaügyi szabályokat

Kelt: 2022. február 15.

A szövetségi kormány legfontosabb miniszterei tegnap este megállapodásra jutottak az úgynevezett munkaügyi megállapodásról (arbeidsdeal). A munkaerőpiac reformjára irányuló tervnek rugalmasságot kell biztosítania a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egyaránt, hogy minél több ember állhasson munkába.

A szövetségi kormány 2030-ra 80 százalékos foglalkoztatási rátát szeretne elérni. Most ez mintegy 71 százalék. A cél elérése érdekében alaposan meg akarja reformálni a munkaerőpiacot. 2021 októberében döntött úgy a kormány, hogy intézkedéscsomaggal áll elő. A cél, hogy több ember álljon munkába, de nagyobb rugalmasságot is kell biztosítania a munkáltatóknak és a munkavállalóknak.

De mik a főbb pontok?

1. Jobb egyensúly a munka és a magánélet között

Négynapos munkahét

Az intézkedéseknek jobb egyensúlyt kell biztosítaniuk a munka és a magánélet között. Ezt lehetővé teheti a négynapos munkahét. Ha azt remélted, hogy egy nappal kevesebbet kell dolgoznod ugyanazért a bérért, csalódást kell okoznunk. Az alkalmazottak négy hosszabb napot dolgozhatnak, hogy az ötödik napon szabadok legyenek. Egy „zsúfoltabb munkahétről” van szó.

Váltakozó heti munkaidőbeosztás

Emellett a munkavállalók választhatják a változó heti rendszert is: például egyik héten egy kicsit többet dolgozhatnak, a következő héten pedig egy kicsit többet pihenhetnek. Ez hasznos lehet például az elvált párok számára, akiknek gyermekeik van, vagy akik a közös szülői rendszerben vannak.

Mindkét fenti rendszer esetében a kezdeményezés mindig a munkavállalót illeti, és írásbeli kérelmet kell benyújtani a munkáltatóhoz. Ha ez utóbbi megtagadja, akkor azt is megfelelően kell indokolnia. A munkavállaló hathavonta eldöntheti, hogy megújítja-e ezt a módszert.

Jog az munka utáni elérhetetlenséghez

Ezenkívül a kormány garantálja az „offline állapothoz” való jogot is (értsd: a főnököd hagyjon békén órák után). Petra De Sutter (zöld) közszolgálatért felelős miniszter már bevezette ezt az intézkedést minden szövetségi köztisztviselő számára, de ezt a rendeletet most kiterjesztik. A munkáltatók a továbbiakban nem várhatják el a munkavállalóktól, hogy munkaidőn kívül olvassanak vagy válaszoljanak az üzenetekre vagy e-mailekre. A szabály a 20 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra vonatkozik.

A műszakbeosztásokat időben közölni kell a munkavállalókkal

A műszakok beosztását is megvizsgálták. Bárkit, aki rendszertelen műszakban dolgozik – például a pénztárosok vagy a mezőgazdasági idénymunkások – jelenleg 5 munkanappal korábban tájékoztatni kell a munkarendjéről. A szövetségi kormány azt akarja, hogy az alkalmazottak gyorsabban betekintést nyerjenek a menetrendjükbe. A közzétételi időszakot 7 munkanapra emelték.

2. Több képzés, könnyebb munkahelyváltás

További képzési lehetőségek

A munkavállalók képzésébe való nagyobb befektetés a kormány tervének második fontos pillére. „Valóban létre kell hoznunk az oktatás kultúráját az országunkban” – mondja Pierre-Yves Dermagne munkaminiszter. Az idei évtől például minden munkavállaló évente legalább 3 képzési napot kaphat, 2023-ban évi 4-et, 2024-ben ez évi 5-re emelkedik. Ezenkívül minden legalább 20 alkalmazottat foglalkoztató vállalatnak egyéni képzési tervet kell kidolgoznia alkalmazottai számára.

Felmondási idő

A munkahelyváltás is könnyebb lesz. Például a kormány módosítja a felmondási időre vonatkozó szabályozást. Például az elbocsátás után az emberek átmehetnek egy másik munkáltatóhoz a felmondási idő alatt. Ebből a célból kompenzációs rendszert dolgoztak ki az új és a régi munkáltató között. Az idősebb munkavállalók esetében a felmondási idő utolsó harmada a munkáltatói hozzájárulások révén  képzéssé vagy álláskeresési támogatássá (outplacement) is átalakítható.

3. Mi a helyzet az e-kereskedelemmel és a platformgazdasággal?

Kedvezőbb szabályok az étkezési futárok számára

A legfontosabb szűk keresztmetszet a platformgazdaság szabályozása volt. Ez az olyan vállalatok szektora, mint a Deliveroo vagy az Uber. A szövetségi kormány javítani akarja az ágazat személyzetének munkakörülményeit, de régóta vita folyik a státuszukról. Például az éttermi étkezést szállító kerékpár-futárokat e vállalatok alkalmazottainak kell-e tekinteni, vagy önálló vállalkozóknak? Milyen szociális védelemre számíthatnak?

Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos javaslatával összhangban a miniszterek 8 kritériumot határoztak meg, amelyek alapján megállapítható, hogy ki tekinthető önálló vállalkozónak, és ki tekinthető munkavállalónak. Jogviták esetén a bíróság hivatkozhat erre. Szociális védelmüket ezért ez a törvény határozza meg. Minden úgynevezett platform munkavállaló is kap biztosítást baleset esetén a munkahelyen.

E-kereskedelem és éjszakai munka

Este  8 és éjfél közötti munkavégzés szabályai egy kicsit rugalmasabbá válnak. Ha akárcsak egy szakszervezet is beleegyezik az ilyenkor végzett munkába, akkor megengedett (értsd: egyetlen szakszervezet sem vétózhat), feltéve, hogy a munkavállaló kap kiegészítő díjat vagy extra fizetést. Ez a megállapodás már egy ideje létezett a Michel-kormány idején: ez Kris Peeters akkori munkaügyi miniszter (CD&V) kísérlete volt.

A következő másfél évben kísérleti projektek is lesznek  : egy munkavállaló este 8 és éjfél között dolgozhat az e-kereskedelmi ágazatban a szakszervezet engedélye nélkül.

4. Hiányszakmák és sokszínűség

A sokszínűség (diverzitás) nyomon követése

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb rendelkezésre álló munkavállalót tudja foglalkoztatni, a kormány meg akarja vizsgálni a munkahelyi sokszínűség és diszkrimináció helyzetét is. A szövetségi közszolgálati foglalkoztatás ágazatonként szorosabban figyelemmel kíséri a sokszínűségre vonatkozó adatokat. Ha feltűnő különbségek vannak az ágazaton belüli és az adott vállalaton belüli számok között, a vállalatnak cselekvési tervet kell bemutatnia annak megváltoztatása érdekében.

A hiányszakmák kezelése

A szociális partnereknek minden ágazatban kétévente konkrétan meg kell határozniuk, hogy melyek a hiányszakmák (knelpuntberoepen), milyen okai vannak a hiánynak, és milyen lehetséges intézkedésekkel kell kezelni őket. Belgium különböző kormányai  is szorosabban együtt fognak működni, hogy végre tudják hajtani ezeket az intézkedéseket.

Forrás: vrt.be