Hollandiában a központi adókat az adóhivatal (Belastingdienst) gyűjti be, a parlament két kamarája által elfogadott törvények alapján. Emellett helyi adók (gemeentelijke belasting) kivetésére jogosultak az önkormányzatok, a központi állam által szabott keretek között.

1. rész: Országos adók

Az országos adók közvetlen és közvetett adókból állnak. A közvetlen adókat te fizeted, mint például a jövedelemadót vagy a tőkejövedelem adóját. Emellett közvetett adókat is kellhet fizetned, például útadót vagy a dohányra/alkoholra kivetett jövedéki adót.

Hollandiában milyen közvetlen adók vannak ?

Azon adók, melyeket saját magad fizetsz be, közvetlen adónak hívják. Ilyen például a jövedelemadó. Közvetlen adót jövedelmed, nyereséged és vagyonod után fizetsz.

Milyen közvetett adók vannak Hollandiában?

Amennyiben az adót valaki más fizeti be az adóhivatalnak, akkor közvetett adókról beszélhetünk. Az adót beépítik a termék vagy szolgáltatás árába. Ezeket árnövelő hatású adóknak is nevezik. A jövedéki adó például közvetett adó és például alkoholra és dohányárura vetik ki.

Felelős adóigazgatási szervek Hollandiában

A Pénzügyminisztérium (Ministerie van Financiën) készíti az országos adójogszabályokat. Az Adóhivatal (Belastingdienst) hajtja be. Az Adóhivatal gondoskodik arról is, hogy mindenki ismerje pénzügyi kötelezettségeit. Például azáltal hogy emlékezteti az embereket az adóbevallás készítésére.

Forrás: rijksoverheid.nl

2. rész: Helyi adók

Milyen adókat vethetnek ki az önkormányzatok?

Az önkormányzatok többféle adót vethetnek ki. Fajtájuk önkormányzatonként változhat.

Az önkormányzatok csak törvényi felhatalmazás alapján szedhetnek adót

Az önkormányzat csak olyan adókat szedhet be, melyeket a törvény nevesít. Például kutyaadót állapíthat meg, mert ez az önkormányzati törvényben (Gemeentewet) szerepel. Macskaadó semmilyen törvényben nem szerepel, ezért az önkormányzat ilyet nem is állapíthat meg.

Gyakran előforduló önkormányzati adók

Az önkormányzatok többek között ezek az adókat, díjakat és illetékeket vetik ki gyakran:

 • ingatlanadó – (onroerendezaakbelasting – OZB);
 • lakó- és üzemi területek ingóságainak adója (belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten);
 • közműhasználati díj (baatbelasting);
 • más településen bejelentett személyek adója (forensenbelasting);
 • idegenforgalmi adó (toeristenbelasting);
 • parkolási díj (parkeerbelasting);
 • kutyaadó (hondenbelasting);
 • reklámadó (reclamebelasting);
 • közterülethasználati díj (precariobelasting);
 • csatornadíj (rioolheffing);
 • hulladékszállítási díj (reinigingsheffing);
 • illetékek (leges).

Megszűnt a gáz-, víz- és elektromos hálózatra kivetetett közterülethasználati díj 2017. júliusi 1-én

A kormány döntése alapján a közterülethasználati díj megszűnt a gáz-, víz- és elektromos hálózat (közművek) esetében. Az önkormányzat már 2016. február 10. előtt kiszabta a közterülethasználati díjat a kábelekre és vezetékekre? Akkor ez az adó a 2022. január 1-ig tartó átmeneti időszakban is érvényben marad.

A tereaszok és hasonlók esetében kivetett területhasználati díj nem szűnik meg. Az önkormányzatok továbbra is kivethetik a közterülethasználati díjat, amennyiben valaki tárgyakat helyez el önkormányzati tulajdonban levő földterület alá, rá vagy fölé.

Mekkora a holland helyi adók mértéke?

Az örnkormányzati képviselőtestület évente állapítja meg a helyi adók mértékét. Panaszt emelhetsz a kiszabott összeg ellen. Például tudtukra hozhatod, hogy nem te vagy az a személy, akire az adót ki kellett volna vetni. Tudtukra adhatod álláspontodat a kiszabott összeg nagyságát illetően is.

Az önkormányzatok az Önkormányzati Törvény (Gemeentewet) alapján saját adókat vethetnek ki. Az önkormányzati adók teszik ki az önkormányzati bevételek mintegy 19 százalékát.

Különböző fajta helyi adók léteznek

Az önkormányzati adókat 2 fő típusba lehet sorolni: vannak az általános adók (algemene belastingen) és a díjak (heffingen).

Az általános adókból szedett bevételt az önkormányzat általános eszközeit (algemene middelen) gyarapítják. Vagyis az önkormányzat maga dönti el, hogy mire fordítja a pénzt. Ilyen például az ingatlanadó, a parkolási díj vagy a kutyaadó.

A díjak esetén (ezeket hollandul több néven is nevezik: rechten, tarieven, leges) az önkormányzat nem vethet ki nagyobb összeget, mint ami a költségeket fedezi. Vagyis ezeket a költségeket az önkormányzat közvetlenül a felmerült költségeinek fedezésére fordítja. Ilyen díj például a csatornadíj vagy a hulladékszállítási díj.

További információkat szeretnél a holland helyi adókról?

Akár a díjak kiszámítási módjáról, akár a számodra megállapított adóról van kérdésed, fordulj az önkormányzati hivatalhoz.

Forrás: rijksoverheid.nl