A háztartások átlagosan 8 százalékkal kell többet fizessenek idén az önkormányzatnak (gemeente), a tartománynak (provincie) és a vízügyi tanácsnak (waterschap). „A lakhatási költségek sokkal erőteljesebben növekedtek, mint a korábbi években” – írja a COELO az önkormányzati adókat áttekintő „Atlas van de Lokale Lasten” című kiadvány kapcsán. A saját otthonnal rendelkező háztartások idén átlagosan 994 eurót kell fizessenek átlagban az önkormányzatnak. Ez 58 euróval több, mint tavaly.

Az Atlasz idén is bemutatja a települési, tartományi és vízügyi adók és illetékek alakulását. Az önkormányzatok interaktív térképe pedig azt is pontosan megmutatja, hogy az egyes adótípusokra milyen összegeket vetnek ki településenként, és mekkora a változás a  tavalyi évhez képest.

Szeretnéd magad kiszámítani, hogy egy adott településen mennyi helyi adót kell fizetned? Akkor nézed meg a COELO lokale lasten calculatort. Egyelőre még csak a tavalyi verzió elérhető, de hamarosan elkészítik a 2024-as verziót is.

Mennyivel nőnek a holland helyi adók?

2024-ben a saját otthonnal rendelkező háztartások átlagosan 58 euróval többet fizetnek az önkormányzatoknak, mint tavaly. A COELO megállapításai összhangban vannak a Lakástulajdonosok Szövetsége (Vereniging Eigen Huis, VEH) által végzett felmérés eredményeivel. Ők átlagosan 53 eurós növekedést számoltak ki 2023-hoz képest.

Az Atlasz adatai szerint a bérlők átlagosan 457 eurót fizetnek az önkormányzatnak. Náluk a növekmény százalékosan nagyon hasonló, abszolút értékben 27 eurós emelkedés van esetükben.

Soha nem volt még ekkora a helyi adók éves emelése

Az önkormányzatok idén 13,3 milliárd eurót terveztek helyi adókból származó bevételként. Ez 8,5 százalékkal több, mint a 2023-ra tervezett összeg, és egyben a legnagyobb növekedés 2007 óta. Ezt a közelmúltban a holland statisztikai hivatal (CBS) állapította meg a 2024-es önkormányzati költségvetések vizsgálata után.

Idegenforgalmi adó

Az Atlasz azt is megmutatja, hogy a települések 90 százalékában vetnek ki idegenforgalmi adót. A turisták átlagosan 3,73 eurót fizetnek egy szállodai éjszakáért, és 1,93 eurót akkor, ha kempingben alszanak. Amszterdamban a turisták éjszakánként 17 eurót fizetnek szálloda és 6,60 eurót kemping esetén. Barendrecht és Renswoude szállodai illetéke a legolcsóbb, éjszakánként csupán 0,75 euró. Deventer és Leiderdorp kér a legkevesebbet, ha kempingben szállsz meg, éjszakánként mindössze 0,54 eurót.

Forrás: gemeente.nu


Önkormányzati adók Hollandiában: Készült egy térkép a könnyű összehasonlításért

Kelt: 2023. március 30.

A következő cikk az adók mértékének alakulásáról ír, sok konkrét számot említve. Ha csak a felsorolást szeretnéd látni, akkor klikk IDE.

Az önkormányzati lakhatással kapcsolatos adókból származó bevétel 2023-ban 9,3 milliárd euróra fog nőni. Tavaly 8,8 milliárdra tervezték ezt a bevételt. A többi helyi adó közül a parkolási adó hozza a legtöbbet, 1,2 milliárd eurót, ami 7,3 százalékos növekedést jelent. Legnagyobb mértékben, közel 25 százalékkal az idegenforgalmi adóból származó bevétel nőtt. Egyre több településen törlik el a kutyaadót, ami azt jelenti, hogy közel 15 százalékkal csökken ez a fajta adóbevétel. Ez derül ki a Helyi Adók Atlaszából.

A Groningeni Egyetem kutatóintézete, a COELO tegnap bemutatta a helyi adók éves atlaszát. Az Atlasz  teljesen interaktív módon működik és online elérhető. Van benne egy helyi adókalkulátor is, amellyel kiszámíthatod az egyik település költségeit, és összehasonlíthatod azokat egy másik település adóival és illetékeivel.

Önkormányzati lakhatási adók és illetékek (Gemeentelijke woonlasten)

Az ingatlanadóból származó teljes költségvetési bevétel 2023-ban több mint 5 milliárd eurót tesz ki. Ebből 2,4 milliárd euró a hulladékszállítási díj (afvalstoffenheffing) és közel 2 milliárd euró a csatornadíj (rioolheffing). A lakhatási adók idén közel 5 százalékkal emelkedtek a tulajdonosok és több mint 3 százalékkal a bérlők számára. Egy saját otthonnal rendelkező háztartás idén átlagosan 944 eurót, egy bérlő 436 eurót fizet az önkormányzatnak.

Ingatlanadó (ozb) mértéke

2023-ban a 2022-es referenciaév értékbecslését (Woz-waarde) használják az ingatlanadó (ozb) alapjául. Egy átlagos lakás értéke 17 százalékkal nőtt 2021-hez képest. A háztartások már nem költenek ugyanolyan mértékben ingatlanadóra. Az önkormányzatok általában csökkentik az arányt, idén átlagosan 9,5 százalékkal.

Ennek eredményeként a lakások ingatlanadó-kulcsa átlagosan 6 százalékkal magasabb, mint tavaly. Egy átlagos háztartás idén több mint 25 euróval fizet többet. A tulajdonosok és a lakáshasználóknál a növekedés aránya 7,3, illetve 6,6 százalék.

Hulladék és csatornázás (afval en riool)

A háztartások átlagos szemétdíja (afvalstoffenheffing) idén több mint 12 euróval nő. A háztartások csatornadíjra (rioolheffing) átlagosan 7,35 eurót fizetnek, ami 3,6 százalékos növekedést jelent. A vállalatok esetében a növekedés több mint 4 százalék és 6,4 százalék között változik.

Egyéb adók (overige belastingen)

A parkolási (parkeertaks), idegenforgalmi (toeristentaks) és közterület-használati díjakból (precario) származó bevétel a legfontosabb. A parkolási díj a legmagasabb, 1,2 milliárd euró, ami több mint 7 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. A második az idegenforgalmi adó, amely 429 millió euróval szerepel a költségvetésekben. Ez közel 25 százalékos növekedést jelent.

A közterület-használati díjakból származó bevétel idén várhatóan 40 millió euró lesz, 2,6 százalékkal több, mint tavaly. Az egyetlen csökkenés a kutyaadóból származó bevétel, amely 18,4 százalékkal 39 millió euróra csökken. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy számos önkormányzat eltörli ezt az adófajtát.

Parkolási díj

A település közül 143-ban vetnek ki parkolási díjat. Ez lehet a parkolási engedély költsége, hogy rendszeresen parkolhass valahol, vagy egyszeri díj azért, hogy alkalmanként parkolhass valahol. A települések központjában a közutakon egy óra parkolás díja átlagosan 7,4 százalékkal, 3,77 euróra emelkedik.

Idegenforgalmi adó

2023-ban a turisták átlagosan közel 12 százalékkal fizetnek idegenforgalmi adót, mint 2022-ben. A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzatok 89 százaléka veti ki ezt az adót. A turisták átlagosan 3,27 eurót fizetnek szállodai éjszakánként.

Közterülethasználati díj

Közterület-használati adót lehetett kivetni a közszolgálatra szánt önkormányzati földterület alatt, felett vagy felett lévő objektumokra, például föld alatti és föld feletti csövekre. Bár az adót 2021 óta nem vetették ki, a háztartások és a vállalkozások további két évig továbbra is fizetik a hálózatüzemeltetőjükön keresztül. 2023-ban a háztartások fizetik a hálózatüzemeltetők kábeladójának (kabeltaks) költségeit 2021-ben. Ez átlagosan 31 eurót jelent, ami azt jelenti, hogy 2,4 százalékkal fizetnek többet, mint tavaly.

Kutyaadó

A kutyaadó viszont csökken, közel 15 százalékkal. Ez a csökkenés már évek óta tart. Nem kevesebb, mint 17 százaléka azoknak az önkormányzatoknak, ahol 2022-ben még volt kutyaadó, most eltörli ezt az adót. 136 településen a kutyatulajdonosok még mindig átlagosan 80 eurót fizetnek az önkormányzatnak, 2,5 százalékkal többet, mint tavaly.

Illetékek

Az útlevelekkel, vezetői engedélyekkel és személyazonosító okmányokkal kapcsolatos illetékekből származó bevételeket 215 millió euróra tervezik, vagyis enyhén csökkennek. A költségek átlagosan körülbelül két és fél eurót tesznek ki dokumentumonként. A népességnyilvántartótó adatbázisából (basisregistratie) lekért  kivonatok átlagosan 61 centtel lettek drágábbak. Az építési és lakhatási illetékekből, például az engedélyekből származó bevételek 1,2 százalékkal, 612 millió euróra nőttek.

Forrás: gemeente.nu


Ezeket az adókat vethetik ki rád vagy cégedre Hollandiában

Kelt: 2021. június 31.

Hollandiában a központi adókat az adóhivatal (Belastingdienst) gyűjti be, a parlament két kamarája által elfogadott törvények alapján. Emellett helyi adók (gemeentelijke belasting) kivetésére jogosultak az önkormányzatok, a központi állam által szabott keretek között.

1. rész: Országos adók

Az országos adók közvetlen és közvetett adókból állnak. A közvetlen adókat te fizeted, mint például a jövedelemadót vagy a tőkejövedelem adóját. Emellett közvetett adókat is kellhet fizetned, például útadót vagy a dohányra/alkoholra kivetett jövedéki adót.

Hollandiában milyen közvetlen adók vannak ?

Azon adók, melyeket saját magad fizetsz be, közvetlen adónak hívják. Ilyen például a jövedelemadó. Közvetlen adót jövedelmed, nyereséged és vagyonod után fizetsz.

Milyen közvetett adók vannak Hollandiában?

Amennyiben az adót valaki más fizeti be az adóhivatalnak, akkor közvetett adókról beszélhetünk. Az adót beépítik a termék vagy szolgáltatás árába. Ezeket árnövelő hatású adóknak is nevezik. A jövedéki adó például közvetett adó és például alkoholra és dohányárura vetik ki.

Felelős adóigazgatási szervek Hollandiában

A Pénzügyminisztérium (Ministerie van Financiën) készíti az országos adójogszabályokat. Az Adóhivatal (Belastingdienst) hajtja be. Az Adóhivatal gondoskodik arról is, hogy mindenki ismerje pénzügyi kötelezettségeit. Például azáltal hogy emlékezteti az embereket az adóbevallás készítésére.

Forrás: rijksoverheid.nl

2. rész: Helyi adók

Milyen adókat vethetnek ki az önkormányzatok?

Az önkormányzatok többféle adót vethetnek ki. Fajtájuk önkormányzatonként változhat.

Az önkormányzatok csak törvényi felhatalmazás alapján szedhetnek adót

Az önkormányzat csak olyan adókat szedhet be, melyeket a törvény nevesít. Például kutyaadót állapíthat meg, mert ez az önkormányzati törvényben (Gemeentewet) szerepel. Macskaadó semmilyen törvényben nem szerepel, ezért az önkormányzat ilyet nem is állapíthat meg.

Gyakran előforduló önkormányzati adók

Az önkormányzatok többek között ezek az adókat, díjakat és illetékeket vetik ki gyakran:

 • ingatlanadó – (onroerendezaakbelasting – OZB);
 • lakó- és üzemi területek ingóságainak adója (belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten);
 • közműhasználati díj (baatbelasting);
 • más településen bejelentett személyek adója (forensenbelasting);
 • idegenforgalmi adó (toeristenbelasting);
 • parkolási díj (parkeerbelasting);
 • kutyaadó (hondenbelasting);
 • reklámadó (reclamebelasting);
 • közterülethasználati díj (precariobelasting);
 • csatornadíj (rioolheffing);
 • hulladékszállítási díj (reinigingsheffing);
 • illetékek (leges).

Megszűnt a gáz-, víz- és elektromos hálózatra kivetetett közterülethasználati díj 2017. júliusi 1-én

A kormány döntése alapján a közterülethasználati díj megszűnt a gáz-, víz- és elektromos hálózat (közművek) esetében. Az önkormányzat már 2016. február 10. előtt kiszabta a közterülethasználati díjat a kábelekre és vezetékekre? Akkor ez az adó a 2022. január 1-ig tartó átmeneti időszakban is érvényben marad.

A tereaszok és hasonlók esetében kivetett területhasználati díj nem szűnik meg. Az önkormányzatok továbbra is kivethetik a közterülethasználati díjat, amennyiben valaki tárgyakat helyez el önkormányzati tulajdonban levő földterület alá, rá vagy fölé.

Mekkora a holland helyi adók mértéke?

Az örnkormányzati képviselőtestület évente állapítja meg a helyi adók mértékét. Panaszt emelhetsz a kiszabott összeg ellen. Például tudtukra hozhatod, hogy nem te vagy az a személy, akire az adót ki kellett volna vetni. Tudtukra adhatod álláspontodat a kiszabott összeg nagyságát illetően is.

Az önkormányzatok az Önkormányzati Törvény (Gemeentewet) alapján saját adókat vethetnek ki. Az önkormányzati adók teszik ki az önkormányzati bevételek mintegy 19 százalékát.

Különböző fajta helyi adók léteznek

Az önkormányzati adókat 2 fő típusba lehet sorolni: vannak az általános adók (algemene belastingen) és a díjak (heffingen).

Az általános adókból szedett bevételt az önkormányzat általános eszközeit (algemene middelen) gyarapítják. Vagyis az önkormányzat maga dönti el, hogy mire fordítja a pénzt. Ilyen például az ingatlanadó, a parkolási díj vagy a kutyaadó.

A díjak esetén (ezeket hollandul több néven is nevezik: rechten, tarieven, leges) az önkormányzat nem vethet ki nagyobb összeget, mint ami a költségeket fedezi. Vagyis ezeket a költségeket az önkormányzat közvetlenül a felmerült költségeinek fedezésére fordítja. Ilyen díj például a csatornadíj vagy a hulladékszállítási díj.

További információkat szeretnél a holland helyi adókról?

Akár a díjak kiszámítási módjáról, akár a számodra megállapított adóról van kérdésed, fordulj az önkormányzati hivatalhoz.

Forrás: rijksoverheid.nl