Kategória: munkajog

Milyen törvényekhez kell magát tartania a munkadódnak a munkaszerződés megkötésekor?

Munkaszerződésed a közted és munkaadód közötti megegyezéseket tartalmazza. A megállapodások mellett a munkaadódnak be kell tartani néhány törvényi rendelkezést, ami téged mit munkaadót véd.

Ezek a törvények vonatkoznak a munkaadóra

A legfontosabb törvények, amiket be kell tartania, a következők:

 • Polgári Törvénykönyv (Het Burgerlijk Wetboek – BW)

  Ebben találhatók például a próbaidőre, szabadságra, felmondási időre és elbocsátásra vonatkozó szabályok. Azt is feltüntetik ebben a törvényben, ha engedélyezett a kollektív szerződésben rögzített eltérés valamelyik pontot illetően. Ilyen törvényi kitétel hiányában nem lehet kollektív szerződés alapján eltérni.

 • Minimálbérről és minimális vakációs pótlékról szóló törvény (De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag)

  Ez a törvény rögzíti, hogy a munkaadónak ki kell fizetnie legalább a minimálbért és a minimális vakációs pótlékot.

 • Munkaidőről szóló törvény (De Arbeidstijdenwet – ATW)

  A munka- és pihenőidő szabályait rögzíti ez a jogszabály.

 • Munkakörülményekről szóló törvény (De Arbeidsomstandighedenwet)

  Az állam célokat határoz meg arra, hogy miként kell a biztonságot és egészséget megőrizni a munkahelyen. A törvény rögzíti, hogy miként kell a cégeknek gondoskodni munkavállalóik biztonságáról és egészségéről.

 • Törvény az ápolási és gondozási szabadságról (De Wet arbeid en zorg)

  Ez a jogszabály néhány olyan szabadságolásra vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ami neked munkavállalóként jogokat biztosít.

 • Egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok (Wetgeving over gelijke behandeling)

  Ebben többek közt az áll, hogy nem szabad a munkafeltételekben különbséget tenni többek közt a következő szempontok alapján:

  • férfiak és nők;
  • Hollandiában születettek és bevándorlók;
  • teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak;
  • állandó vagy határozott idejű szerződéses dolgozók;
  • egészséges és fogyatékos emberek;
  • egészségesek és krónikus betegségben szenvedők.

Kollektív szerződésben (cao) rögzített szabályok

Sok munkaadónál van érvényben kollektív szerződés. (cao). Ez a bérre, szabadságra, felmondási időkre és hasonló témákra vonatkozó szabályokat tartalmaz. Néha az áll a törvényben, hogy a kollektív szerződésben el lehet térni a törvényben rögzített (fő)szabálytól.

Kötelező a fizetési papír

A munkaadónak az első bér kifizetésekor részleteznie kell a fizetést illetve az abból történő levonásokat. Ezt hívják  fizetési papírnak (loonstrookje). Mindig újat kapsz, amikor valami változik a bérednél. Vagy a levonásokban (például társadalombiztosítási költségek vagy nyugdíj miatt).  Bizonyos részleteknek szerepelniük kell a fizetési papíron. Például a bruttó bérnek és a ledolgozott órák számának.
A fizetési papír lehet papíralapú vagy digitális – ha hozzájárulsz.

Időben történő bérfizetés kötelezettsége

Munkaadódnak kötelessége időben fizetni. A munkaszerződés rögzíti, hogy mikor. Heti bérnél egy hónapnál nem lehet hosszabb a határidő. Havi bér esetén negyed év a megengedett maximum.

Amennyiben munkaadód hanyagságból túl későn fizet, akkor jogod van megnövelt összeget kérni.

Forrás: rijksoverheid.nl