A lakhatási költségek és az egészségbiztosítási költségek visszatartása bizonyos feltételek mellett megengedett. Szükséges ehhez, hogy a munkavállaló meghatalmazást adjon. A jogilag kötelező jelleggel előírt összegek, mint például a nyugdíjjárulékok és a bér után fizetendő adókat mindig levonják a munkáltatók a fizetésből.

A munkavállaló minimálbéréből történő lakásbérleti díj levonásnak mik a feltételei?

A következő feltételek vonatkoznak a lakásbérlésnek a munkavállaló minimálbéréből való levonására:

 • A bruttó minimálbér legfeljebb 25%-át lehet visszatartani. Ez arra a minimálbérre vonatkozik, amelyre a munkavállaló jogosult.
 • Szükséges, hogy az alkalmazottja egy woningcorporatie lakásában éljen, vagy az, hogy a szállás megfeleljen-e a kollektív munkaszerződésben (cao) meghatározott minőségi követelményeknek. Például az egy személyre vonatkozó alapterületet illetően. Az is szükséges, hogy az ingatlan tulajdonosa megfelelő certifikációval rendelkezzen.
 • A munkavállalónak írásos meghatalmazást kell adnia, melynek tartalmaznia kell:
  • a munkavállaló neve;
  • a munkáltató neve;
  • az az összeg, amelyet a munkáltató levonhat a minimálbérből;
  • mely költségeket fizetik a visszatartott összegből. Ez magában foglalja a bérleti díjat, a szolgáltatási költségeket és az egyedi fogyasztásmérővel rendelkező közművek költségeit.

Az egészségbiztosítás minimálbérből való levonásának feltételei

Az egészségbiztosítási díj is levonható a minimálbérből. A feltétel az, hogy a munkavállaló átadjon egy példányt az egészségbiztosítási kötvényéről illetve adjon írásos meghatalmazást. Az alkalmazott nevére kell szóljon a biztosítás.

2022-ben legfeljebb 1522 eurót lehet levonni. Az összeget évente állapítják meg.

Fogyatékos munkavállaló: a lehetséges többletköltségek levonása

Amennyiben a minimálbért kereső munkavállaló fogyatékossággal él, akkor több költséget lehet levonni a lakhatáshoz és az egészségbiztosításhoz a fizetéséből. Ezekre a költségekre nincs maximális összeg. Ezek a költségek:

 • lakhatás;
 • egészségbiztosítás (beleértve a családtagokat is);
 • közművek – például gáz, víz és villamos energia;
 • csatornázási díj;
 • szemétszállítási díj;
 • vízadó

A visszatartás feltétele az írásbeli meghatalmazás. Ebben szerepelnie kell:

 • mindkettejük nevének;
 • a minimálbérből visszatartható összegeknek;
 • a költségek felsorolásának.

Jogszabályilag előírt levonások

A munkáltató köteles bizonyos összegeket levonni a munkavállaló bruttó fizetéséből. Ez vonatkozik például a nyugdíjjárulékokra és a bér után fizetendő adókra. Erről több információt az Ondernemersplein oldalon lehet találni.

Forrás: rijksoverheid.nl

Kép forrása: flickr.com