Frissítve: 2024. február 8.

Hollandiában törvény garantálja a fríz nyelv jogait

Hollandiában külön törvény garantálja (Wet gebruik Friese taal) a fríz nyelv jogállását Frízföldön.

Az alapvetés ez (2. paragrafus): Fryslân (Friesland, Frízföld) tartomány hivatalos nyelvei a holland és a fríz.

Mit jelent ez konkrétan?

A törvény rendelkező része jóval szűkebb kört ölel fel, mint azt a 2. pont sejteni engedné. Konkrétan arról van szó, hogy az államigazgatásban (bestuurlijk verkeer), az igazságszolgáltatásban (rechtsverkeer) területén kötelesek az állami szervek frízül is kommunikálni az érintett, a Friesland tartományban élő vagy ott tartózkodó polgár kérésére (a költségek az államot terhelik). Ez kiterjed arra is, ha ezen polgároknak Arnhem-Leeuwardenben vagy Noord-Hollandban kell fellebbezések miatt ügyeket intézniük.

Ezen kívül természetesen van egy másik fontos, kulturális része is a törvénynek, ez pedig egy olyan szerv, amely a holland és a fríz nyelvi egyenjogúsága felett őrködik, ezt a törvény szimplán csak „Orgaan” (szerv) néven nevezi. Tagjait a tartomány választott képviselőinek javaslatára a holland belügyminiszter nevezi ki egyszer meghosszabbíthatóan négy éves periódusra.

Mi a helyzet az oktatásban?

Az óvodák és bölcsödék (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) mintegy felében holland-fríz kétnyelvű nevelés folyik. Az frízföldi általános és középiskolák mindegyikében biztosítani fogják legkésőbb 2030-ig, hogy a gyerekek megfelelő szinten megtanulhassák a fríz nyelvet. Ezen kívül létezik mintegy 70 háromnyelvű (fríz, angol, holland) nyelvű iskola is, ahol mindhárom nyelven vannak tanórák az idő jelentős részében. A középfokú szakképző iskolákban (mbo) nem kötelező a fríz.

A tartományi főiskola (NHL Stenden) látja el a fríz nyelvű tanárképzés feladatát. Itt képzik a már említett háromnyelvű iskolákban tanító pedagógusokat is. Egyetemi szinten pedig Groningenben van egy Minorities and Multilingualism alapképzés, ahol a fríz választható specializáció. A Groningeni Egyetemen mesteri képzést is lehet folytatni, valamint fríz tanárképzés is folyik, illetve doktorizni is lehet fríz nyelvvel vagy Frízfölddel kapcsolatos témákban.

Források: fryslan.frl

Hírek a fríz nyelvről

A cégeknél előállhatnak bizarr helyzetek

Kelt: 2024. február 7.

Az ING-nél nemrég volt egy friss eset, ami felborzolta a fríz érzelmű emberek kedélyeit a tartományban. Konkrétan arról volt szó, hogy egy fríz alkalmazott saját nyelvén szeretett volna kommunikálni egy fríz ügyféllel. A cég ezt nem engedi jelenleg és makacsul ellenáll: „We staan klanten te woord in het Nederlands of in het Engels”, azaz „Hollandul vagy angolul állunk ügyfeleink rendelkezésére”. A tartomány képviselői ebben a helyzetben felajánlották közvetítésüket. Amint további részletek kiderülnek, írunk róla.

A Friesch Dagblad február 7-i számában Melle Veltman újságíró hivatalosan is az ING sajtókapcsolati részlegéhez fordult, és megkérdezték: hogy „Igaz, hogy a dolgozóknak csak hollandul és angolul szabad beszélniük, vagyis frízül nem szabad?” A választ szó szerinti fordításban közöljük:

„Tényleg így van. Az ING mindenki bankja és az hollandiai ügyfeleinek hollandul és angolul állunk rendelkezésére. Egész évben mérjük a dolgozóink által folytatott beszélgetések (chat & hanghívások) minőségét. Ennek során azt vizsgáljuk, hogy a helyes választ adják-e, és a megfelelő hangnemben beszélnek-e. Ezt monitorozók végzik, vagyis ez automatikusan történik. A monitorozók csak hollandul és angolul tudják ezt jól csinálni. Ezért korlátozzuk a szolgáltatást erre a két nyelvre.”

Nyelvi jogok Hollandiában: a frízek a bölcsikben is kétnyelvűséget szeretnének

Kelt: 2023. március 7.

A tartományi képviselőtestületek (Provinciale Staten) választására március 15-én kerül sor. A nitrogénkibocsátás és a lakhatás olyan témák, amelyek mindenhol szerepet játszanak, de tartományonként tipikusan helyi témák is vannak. Frízföldön (frízül: Fryslân, hollandul: Friesland) ilyen a fríz nyelv megőrzése.

„Azt vesszük észre, hogy a fríz nyelv lassan, de biztosan eltűnik. Az ideérkező gyerekek egyre gyakrabban beszélnek hollandul.” Annet Bouma közelről látja, hogy a fríz nyelv nehéz helyzetben van, ezért alakította át gyermekgondozását, az It Roekeltsje-t kétnyelvű napközivé. Ily módon a Wartenből és a környékről származó csecsemők és kisgyermekek mindkét nyelvvel kapcsolatba kerülnek.

A tartomány általános iskoláiban a diákokat frízül tanítják, és a fríz egy tantárgy a középiskolában, de nincs nyelvpolitika az iskola előtti gondozásra és oktatásra vonatkozóan.

A politika feladata

Jan Koster, a DINGtiid tanácsadó testület elnöke ezért arra kéri a fríz politikai szereplőket, hogy vegyük kezükbe az irányítást a fríz gyermekgondozást illetően. „Jelenleg senkinek nincs felhatalmazása ezen a területen. Szeretnénk felszólítani a tartományi döntéshozókat, hogy vállaljanak vezető szerepet, és ezt foglalják bele a holland kormánnyal fríz nyelvről szóló soron következő megállapodásba”

A tartomány állami választásain részt vevő tizenhét párt szinte mindegyike egyetért abban, hogy a fríz nyelvet meg kell védeni és használatát ösztönözni kell. Csak ketten beszélnek kifejezetten az óvodai nevelésről. A GroenLinks „a fríz nyelv folyamatos (oktatását) és a gyermekek többnyelvű fejlesztését szeretné a bölcsödéktől az általános iskoláig”. A D66 a fríz nyelv jó színvonalú oktatását szeretné a „kisgyermekektől a PhD-hallgatókig”.

Forrás: nos.nl