A jövedelmi egyenlőtlenség csak négy másik uniós tagállamban kisebb, mint Hollandiában. A háztartások közötti jövedelemkülönbségek 2022-ben valamivel kisebbek voltak, mint az előző év azonos hónapjában. Ennek oka, hogy az alacsony jövedelmű háztartások 2022-ben energiatámogatást kaptak. A jövedelmi egyenlőtlenség alig változott 1990 óta. Az 1980-as években azonban nőttek a különbségek. Ez derül ki a Holland Statisztikai Hivatal (CBS) ma közzétett, Anyagi jólét Hollandiában 2024 [Materiële Welvaart in Nederland 2024] című kiadványából, amely a jövedelem és a vagyon elosztására összpontosít.

Az egyenlőtlenség mértékét általában a Gini-együtthatóval fejezik ki. Az érték 0 (mindenkinek ugyanakkora jövedelme van) és 1 (csak egy háztartásnak van jövedelme, a többinek semmi) között változik. 2022-ben a Gini-együttható szerinti jövedelemegyenlőtlenség 0,285 volt. A vagyoni egyenlőtlenség sokkal nagyobb volt a jövedelminél, 0,711. A vagyoni egyenlőtlenség 2015 és 2022 között meredeken csökkent a lakásárak emelkedése miatt.

A jövedelmi egyenlőtlenségek az 1980-as években fokozódtak

Az 1980-as évek második felében súlyos recesszió után nőtt a jövedelmi egyenlőtlenség. Akkor a bérek meredeken emelkedtek, és egyre több kétkeresős háztartás volt, miközben a minimálbért és számos juttatást befagyasztottak. A demográfiai fejlemények, például a népesség öregedése, a bevándorlás és az egyedülálló emberek növekvő csoportja szintén szerepet játszottak. Az 1990-es Oort-művelettel, amely az adóterhek jelentős csökkenését eredményezte, különösen a foglalkoztatottak számára, az egyenlőtlenség ismét nőtt.

Az egyenlőtlenség kismértékű növekedése 2001-ben az abban az évben bevezetett új adórendszernek tudható be. A 2007., 2014., 2017. és 2019. évi emelések az ezekben az években az cégvezető-cégtulajdonosokra (directeur-grootaandeelhouders) vonatkozó kedvező adóintézkedések eredményei voltak.

Egyre nagyobb az újraelosztás a nyugdíjjuttatásokon keresztül

A háztartások munkából vagy tőkéből származó jövedelmét (elsődleges jövedelem) a kormány újraosztja díjak és adók kivetésével, valamint juttatások nyújtásával. Az újraelosztás előtt nagyobb az egyenlőtlenség, mint az újraelosztás után: az elsődleges jövedelem Gini-együtthatója 0,542 volt 2022-ben. Az újraelosztás eredményeként az egyenlőtlenség 47 százalékkal csökken. A legnagyobb csökkenést az állami nyugdíjjuttatások és a kiegészítő nyugdíjak együttesen okozták. A fennmaradó részt az egyéb társadalombiztosítási juttatások és járulékok, valamint a befizetett adók tették ki. A népesség elöregedése következtében nőtt az egyenlőtlenség kiegészítő nyugdíjak révén történő csökkentése. 2011 és 2022 között ez stagnált. Ennek oka az volt, hogy sok nyugdíjat korlátozott mértékben vagy már nem indexáltak, és a nyugdíjkorhatárt felemelték.

A jövedelmi egyenlőtlenség Hollandiában viszonylag alacsony

Hollandia az ötödik legkedvezőbb helyen áll az EU-tagállamok rangsorában a jövedelmi egyenlőtlenség tekintetében. Szlovákiában a legalacsonyabb az egyenlőtlenség a rendelkezésre álló jövedelem terén, ezt követi Szlovénia. A Cseh Köztársaság szintén a top 5-ben van. Ezekben a kelet-európai tagállamokban (valamint Belgiumban és Hollandiában) viszonylag nagy mennyiségű jövedelmet osztanak újra. Más kelet-európai országokban viszont nagy az egyenlőtlenség. Bulgária kullog leghátul. A jövedelmi különbségek néhány dél-európai tagállamban, például Portugáliában és Görögországban is nagyok. Ezekben a dél- és kelet-európai tagállamokban viszonylag kevés jövedelmet osztanak újra. Magyarország is valamivel az átlagnál jobban teljesít, a 10. helyen áll.

A legtöbb jövedelmi egyenlőtlenség a gazdag településeken

Az átlagosan magas jövedelmű önkormányzatokban, mint például Bloemendaal, Laren, Blaricum és Wassenaar, a jövedelmi egyenlőtlenség messze meghaladja az országos szintet, a Gini-együttható körülbelül 0,50. Nemcsak a gazdag településeken, hanem az egyetemi városokban is gyakran nagyon nagyok a jövedelmi különbségek. Viszonylag nagy különbség van a diákháztartások és az egyéb háztartások jövedelme között.

Azokon a településeken, ahol sok idős ember él túlnyomórészt alacsony jövedelemmel, a jövedelmek sokkal közelebb vannak egymáshoz. Például a Parkstad Limburg régió idősödő településein, például Landgraafban és Brunssumban viszonylag kicsi az egyenlőtlenség. Ugyanezért az egyenlőtlenség Hollandia északi részén (például Pekela, Veendam és Stadskanaal) is korlátozott.

Forrás: cbs.nl CC BY 4.0