Hollandia jóléte a második legnagyobb az Európai Unióban „itt és most”. A 27 uniós tagállam közül Svédországban a legmagasabb a jólét szintje. A legalacsonyabb a jólétet Horvátországban mérték. Erről a Holland Statisztikai Hivatal (CBS) számolt be, amely az európai parlamenti választásokkal összefüggésben különös figyelmet fordít az európai összehasonlításokra.

Az összehasonlítás az „itt és mostról” szól, vagyis nem annak más generációkra vagy más országokra gyakorolt következményeiről. Ennek meghatározásához kilenc különböző témában 23 mutatót hasonlították össze tagállamonként. Hollandia 14 mutató tekintetében ért el kedvező eredményt, különösen a másokba vetett bizalom tekintetében. Hollandia kedvezőtlen eredményt ért el 2 mutató, nevezetesen a jövedelem lakásra fordított részarányának és a nők várható élettartamának tekintetében.

A jólét Horvátországban a legalacsonyabb

Az uniós országok közül Horvátországban a legalacsonyabb a jólét. Az ország 17 területen áll az uniós rangsor végén. Horvátország mellett Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban, Görögországban és Szlovákiában is jelentősen alacsonyabb a jólét, mint az EU többi részén.

A volt kommunista országokban, amelyek 2004-ben vagy később váltak az EU tagjává, szinte mindegyikük jóléti szintje viszonylag alacsony. Kivételt képez Észtország, ahol a jólét még egyes magasabb gazdagabb „nyugati” országokénál is nagyobb, mint például Franciaországgal és Belgiummal összehasonlítva. Az egykori kommunista országokon kívül egyes déli tagállamokban, például Portugáliában, Spanyolországban és Olaszországban is alacsonyabb a jólét az átlagnál.

Hollandia a munka és a szabadidő szempontjából a csúcson

Az összes uniós ország közül Hollandia ért el a legjobb eredményt a munka és a szabadidő témakörében. Mind az öt mutató esetében Hollandia áll a rangsor élén. Például a nettó munkaerő-piaci részvételi arány a legmagasabb, a tartós munkanélküliség pedig szinte a legalacsonyabb.

Svédország, Írország és Dánia szintén kiemelkedik a többiek közül ebben a kérdésben. Horvátország érte el a legalacsonyabb pontszámot, amelyet Görögország és Olaszország követ. 16,8 százalékkal Olaszországban az utolsó előtti helyen áll a főiskolát és egyetemet végzettek arányát tekintve. Hollandiában ez 36,6 százalék. A tartós munkanélküliség Görögországban 7,7 százalékkal a legmagasabb az EU-ban, míg Hollandiában ez az érték csupán 0,7 százalék.

A svédek, finnek és hollandok bíznak leginkább másokban

Hollandia a társadalom témájában is magas pontszámot ér el. Svédországhoz hasonlóan Hollandia is mind a négy mutató tekintetében az uniós rangsor elején áll. Mind a részvétel, mind az elszámoltathatóság, a más emberekbe vetett bizalom és az intézményekbe vetett bizalom tekintetében Finnország áll az élen. A más emberekbe vetett bizalom 17,6 százalékkal Lengyelországban a legalacsonyabb az EU-ban.

Hollandiában van az embereknek a legtöbb kapcsolatuk családjukkal, barátaikkal vagy szomszédaikkal; a 15 éves és idősebb hollandok 74,6 százaléka legalább hetente egyszer kapcsolatba lép velük. Magyarországon, amely ezen a ponton az utolsó helyen áll, ez az arány 19,8%. Lengyelország minden szempontból alacsony pontszámot ért el.

Az anyagi jólét nem feltétlenül jelent magasabb jólétet. Ez nem változtat azon a tényen, hogy a jólét számos aspektusa nagyjából összhangban van egy ország anyagi jólétével. Ez alól kivételt képez például az egészségben eltöltött várható élettartam és a lakhatásra fordított jövedelem aránya. Például Hollandia rendelkezésre álló medián jövedelme a harmadik legmagasabb az EU-ban, de a nők egészségben eltöltött várható élettartama szempontjából a 20. helyen áll. Emellett Hollandiában az egyik legmagasabb a lakhatási kiadások aránya az EU-ban, ami kedvezőtlennek tekinthető a jólét szempontjából.

Forrás: cbs.nl