Mikor és kinek kell indokolni a felmondást?

Hatályos munkaszerződéssel rendelkező munkavállalót legtöbbször csak alapos indok alapján lehet elbocsátani. Vannak olyan élethelyzetek is, amikor különleges védelmet élveznek a dolgozók. Másfelől vannak olyan szituációk, amikor a felmondás mindenféle indok nélkül megengedett a munkaadó számára. A munkavállalók helyzete felmondáskor sokkal egyszerűbb, nem kötelesek alaposan megindokolni távozásukat.

Melyek az érvényes munkáltatói felmondási indokok?

Ezekben az esetekben van helye rendes felmondásnak:

 • A vállalat gazdasági helyzete miatt. Ez lehet átszervezés, cégtelephely áthelyezése, csőd vagy (részleges) felszámolás. Ilyenkor felmerül a csoportos elbocsátás lehetősége is.
 • legalább két éves munkaképtelenség esetén
 • a dolgozó gyakran beteg és ennek a cég számára komoly következményei vannak, de áthelyezése más pozícióba vagy a munkakör átalakítása nem lehetséges
 • nem teljesít megfelelően a munkavállaló. Ilyenkor a munkaadónak ezt előbb tudomására kell hoznia a dolgozónak, és esélyt kell adnia a változásra
 • a munkavállaló önhibájából nem megfelelő magatartást tanúsít vagy hanyagságból nem végez el valamit. Ezek közé számít például a lopás, részegség, diplomák meghamisítása vagy a munkavégzés megtagadása. Ilyenkor rendkívüli, azonnali felmondás lehetséges.
 • a munkavállalónak komoly lelkiismereti kifogása van az elvégzendő munka miatt és a munkáltató nem tud más feladatot adni neki
 • helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolat munkáltató és munkavállaló között és már nem helyrehozható. Ez például munkahelyi konfliktus miatt következhet be.
 • Egyéb körülmények: például illegálisan van a dolgozó Hollandiában, vagy börtönbe került
 • A dolgozó különféle okokból nem teljesít megfelelően. Ilyenkor halmazati indokok alapján (op cumulatiegrond) lehet kimondani a felmondást. Ez nem érvényes a cég gazdasági helyzete illetve hosszútávú munkaképtelenség esetén.

Extra felmondási díj járhat a munkavállalónak bizonyos esetekben

Amennyiben a bíróság a munkaviszonyt halmazati indokok alapján szünteti meg, akkor 2020. Január 1 óta a végkielégítés (transitievergoeding) mellett egy plusz juttatást (extra vergoeding) is megítélhet. Ez a végkielégítés 50 százalékát nem haladhatja meg.

Kivételes esetben megengedett az indoklás nélküli munkáltatói felmondás

Az indoklás nélküli felmondás a következő esetekben megengedett:

 • amennyiben a dolgozó elérte az általános holland nyugdíjkorhatárt (AOW-leeftijd) vagy az egyéni vagy kollektív szerződésben (cao) szereplő nyugdíjkorhatárt
 • amennyiben a felmondást a próbaidő (proeftijd) alatt mondja ki a munkáltató

Mikor tilos a munkáltatói felmondás?

Nem megengedett a munkáltatói felmondás:

 • a munkavállaló betegségének vagy munkaképtelenségének első két évében
 • amennyiben nem tett eleget a munkáltató a reintegrációs kötelezettségének a betegség ideje alatt
 • terhesség, szülési szabadság ideje alatt, illetve az azt követő hat hétben
 • a terhesség vagy szülés miatti munkaképtelenséget követő első hat héten
 • amiatt, ha a munkavállaló szülői szabadságot (ouderschapfsverlof) kíván felvenni
 • amennyiben a munkavállaló tagja az üzemi tanácsnak (ondernemingsraad) vagy az üzemi tanács ill. munkavállalói képviselet állandó bizottságának.
 • amennyiben a munkavállalónak származási országában katonai szolgálatot kell teljesítenie
 • amiatt, mert a munkavállaló tagja valamely szakszervezetnek
 • amiatt, mert a munkavállaló tagja egy politikai szervezetnek
 • vallási, faji, nem, életkori okok vagy fogyatékosság miatt (ez diszkrimináció)
 • amennyiben a munkavállaló megtagadja a vasárnapi munkavégzést
 • amiatt, mert a vállalat tulajdonosának személyében változás következik be

Jár-e végkielégítés, ha a munkavállaló mond fel?

A munkavállalónak nincs szüksége felmondási indokra. Ilyenkor nem jár neki végkielégítés. Esetleg azért távozik a munkavállaló, mert a munkaadó neki súlyos mértékben felróhatóan viselkedett vagy elmulasztott valamit? Emiatt megromlott a munkaviszony? Ilyenkor mégis felmerülhet, hogy a munkavállaló jogosult a végkielégítésre.

Forrás: kvk.nl