person holding tray with foods

2021-ben a 15 és 75 év közötti  munkavállalók 48 százaléka dolgozott részmunkaidőben –   a nők gyakrabban, mint a férfiak. A pénztárosok körében volt az arány a legmagasabb: 94 százalékuk dolgozott részmunkaidőben. A vezetők voltak azok, akik leggyakrabban teljes munkaidőben dolgoztak, a mezőgazdaságban dolgozók dolgoztak legnagyobb arányban többet mint heti 40 óra. Erről számolt be friss adatok alapján a Holland Statisztikai Hivatal (CBS). 2021-ben a 15 és 75 év közötti dolgozók létszáma 9,3 millió fő volt. Összesen 48 százalékuk részmunkaidőben dolgozott, azaz kevesebb mint heti 35 órát. A részmunkaidőben és a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók megoszlása eltérő a foglalkoztatott férfiak és nők esetében. A férfiak 28 százaléka dolgozik részmunkaidőben, szemben a nők 70 százalékával. Az oktatásban részt vevők közel háromnegyede dolgozott részmunkaidőben, az oktatásban nem résztvevőknél ez az arány 43 százalék volt. Az alkalmazottak valamivel több mint fele részmunkaidőben dolgozott, az önálló foglalkozást űzőknél pedig 35 százalék volt az arányuk.

Kevés változás történt 2013 óta

Általánosságban elmondható, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a szolgáltatási, pedagógiai, gondozási és jóléti szakmákban 2021-ben volt a legmagasabb. 2013-ban ebben a három foglalkozási osztályban volt a legmagasabb a részmunkaidős munkavállalók aránya is. A részmunkaidőben és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teljes eloszlása 2013 óta alig változott. A részmunkaidősök aránya 2013-ban 47 százalék, 2021-ben pedig 48 százalék volt.

A pénztárosok legmagasabb aránya a részmunkaidőben foglalkoztatottaknál

A részmunkaidős és a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók foglalkozási csoportjai között nagy különbségek vannak. Például a pénztárosok dolgoztak a legnagyobb valószínűséggel részmunkaidőben 2021-ben (94 százalék), és az IT-menedzserek a legkevésbé (3 százalék). A részmunkaidőben dolgozó pénztárosok közül viszonylag sok a nő és/vagy azoknak a száma, akik még mindig formális oktatásban vesznek részt. A részmunkaidős pénztárosok közel fele heti 12 óránál kevesebbet dolgozott.

Az egészségügyi foglalkozást űzők 91 százaléka részmunkaidőben volt foglalkoztatva. Az egyéb egészségügyi szakmákban is magas a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, nevezetesen a gyógyszertári asszisztenseknél, az ápolók (MBO) és az orvosi praxis-asszisztensek esetében. Ez leggyakrabban heti 20-35 órás munkát jelent. Ezekben az egészségügyi szakmákban a részmunkaidőben foglalkoztatottak főként nők. A szolgáltatási szektorban is vannak olyan szakmák, ahol sok részmunkaidős munkavállaló dolgozik, köztük vannak a konyhai kisegítők, takarítók, pincérek és a bárszemélyzet. Közülük a konyhai kisegítők és rakodók, a kirakodók és a polcfeltöltők viszonylag gyakran vesznek részt oktatásban. A részmunkaidős pincérek és a bárszemélyzetnél viszonylag sok a nő –  a tanulókon vagy a diákokon kívül.

A gazdálkodók leggyakrabban heti 40 óránál többet dolgoztak

2021-ben a vezetők dolgoztak a legnagyobb valószínűséggel teljes munkaidőben, a mezőgazdasági foglalkozásokban dolgozóknál volt a legnagyobb valószínűsége a heti 40 óránál hosszabb munkahétnek, ezen belül pedig az állattenyésztők aránya volt a legmagasabb (64 százalék). A heti 40 óránál többet dolgozó gazdák nagy része önálló tevékenységet folytatott (82 százalék), többségük pedig férfi volt.

Összességében a foglalkoztatott munkaerő 13 százaléka dolgozott heti 40 óránál többet, 5-ből 4 esetben férfiak voltak. Az önfoglalkoztatók gyakrabban dolgoztak (36 százalék), mint az alkalmazottak (9 százalék) heti 40 óránál többet.

A pedagógiai, egészségügyi és jóléti szakmákban a több mint 40 órás munkahéttel rendelkező férfiak és nők eloszlása szinte azonos volt. A pedagógiai szakmákban nagy részük alkalmazott volt (80 százalék). Az egészségügyi szakmákban a munkavállalók aránya alacsonyabb volt (57 százalék). A szolgáltatási, valamint kreatív és nyelvi szakmákban a heti 40 óránál többet dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatottak valamivel több mint egyharmada volt nő. A kreatív vagy nyelvi szakmával rendelkezők közül az előadó- és képzőművészek dolgoztak leggyakrabban heti 40 óránál többet (25 illetve 24 százalék). A szolgáltatási szakmákban ez volt a szakácsok (20 százalék).

Forrás: cbs.nl CC BY-SA 4.0